CSR

SAMINATHAPURAM

SKM SEVAI MAIYAM

SWAMI VIVEKANADAR KALVIKUDAM

SWAMI VIVEKANADAR KALVIKUDAM

COMPUTER LAB

DEIVANAI AMMAL UNAVU KUDAM

DEIVANAI AMMAL UNAVU KUDAM

TAILORING CLASS

K.R.K HOSPITAL